Информации
Тип на возило: Van
Број на седишта: 7+1
Опис: комплетно опремен, климатизиран