Потребни документи:

– Важечки пасош – најмалку 6 месеци по враќањето
– формулар
– 2 фотографии со бела позадина
– авио билет
– резервација од хотел или покана